Maailman ensimmäinen monitavoitteinen metsänomistajan päätöstuki

Toteuta omia tavoitteitasi ja arvioi niiden vaikutukset

Hyvin hoidettu metsä varastoi reilusti hiiltä

Metsät kannattaa pyrkiä pitämään runsaspuustoisina ja suunnitella hakkuut niin, että hakattavista puista voidaan valmistaa sellaisia tuotteita, joissa hiili säilyy pitkään.

Näppärää puukauppaa

Taloudellisen kannattavuuden lähtökohtana on hakea metsätilalta sellaiset hakkuukohteet, joissa on järkevää tehdä puukauppa mahdollisimman pian.

Metsän hoitaminen ekologiset arvot mielessä

Luontoarvoja painottavassa metsienkäsittelyssä painotetaan talousmetsien luonnonhoitoa. Toimenpide -ehdotuksissa kiinnitetään erityistä huomiota metsien luontoarvojen säilymiseen.

Kysy metsäsi asiantuntijalta

Helppoa ja nopeaa kommunikointia metsäammattilaisen kanssa. Missä ja milloin se sinulle parhaiten sopii.

Esittelyvideo

Etapio-mobiilisovellus on ensimmäinen metsänomistajille suunnattu, monitavoitteisen metsänhoidon päätöksentekoa tukeva sovellus. Etapio ottaa huomioon metsänomistajan eri tavoitteet, kuten metsätalouden kannattavuuden, hiilitaseen ja luontoarvot, ja koostaa metsäsuunnitelman valittujen painotusten mukaan. Sovelluksen avulla voi myös helposti olla yhteydessä metsäammattilaiseen.

Katso myös koulutusvideo palvelun käytöstä:

Miten Etapion päätöstuki toimii?

Etapion monitavoitteinen päätöstuki ottaa ainutlaatuisella tavalla huomioon metsätalouden taloudellisen kannattavuuden, hiilitaseen ja luontoarvot. Kullekin kuviolle valitaan parhaat toimenpidevaihtoehdot metsänomistajan tavoitteiden pohjalta. Vaihtoehtojen laskenta perustuu Hyvän metsänhoidon suositusten laajaan toimenpidekirjoon, tehokkaaseen simulointiohjelmistoon, tiedon rikastamiseen ja monitavoiteoptimointiin.