Metsä elää ja voi hyvin,
kun elät sen mukana
Etapio-mobiilisovellus auttaa
sinua metsäsi hoidossa
Kun tiedät, mitä metsällesi kuuluu,
metsäsi ja sinä voitte hyvin
Slider

Esittelyvideo

Etapio-mobiilisovellus on ensimmäinen metsänomistajille suunnattu, monitavoitteisen metsänhoidon päätöksentekoa tukeva sovellus. Etapio ottaa huomioon metsänomistajan eri tavoitteet, kuten metsätalouden kannattavuuden, hiilitaseen ja luontoarvot, ja koostaa metsäsuunnitelman valittujen painotusten mukaan. Sovelluksen avulla voi myös helposti olla yhteydessä metsäammattilaiseen.


Hyvin hoidettu metsä varastoi reilusti hiiltä

Metsät kannattaa pyrkiä pitämään runsaspuustoisina ja suunnitella hakkuut niin, että hakattavista puista voidaan valmistaa sellaisia tuotteita, joissa hiili säilyy pitkään.


Näppärää puukauppaa

Taloudellisen kannattavuuden lähtökohtana on hakea metsätilalta sellaiset hakkuukohteet, joissa on järkevää tehdä puukauppa mahdollisimman pian


Metsän hoitaminen ekologiset arvot mielessä

Luontoarvoja painottavassa metsienkäsittelyssä painotetaan talousmetsien luonnonhoitoa. Toimenpide -ehdotuksissa kiinnitetään erityistä huomiota metsien luontoarvojen säilymiseen.


Kysy metsäasiantuntijaltasi

Helppoa ja nopeaa kommunikointia metsäammattilaisen kanssa. Missä ja milloin se sinulle parhaiten sopii.

Ajankohtaista

Uutta metsäjärjestelmää rakennetaan myös tulevaisuuden metsäammattilaisille

Uutta metsäjärjestelmää rakennetaan myös tulevaisuuden metsäammattilaisille

Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että tulevilla metsäammattilaisilla on jo opiskeluaikana mahdollisuus tutustua ja käyttää tietojärjestelmiä, jotka ovat laajasti käytössä metsäalalla. Näin ollen ...
Uusi Etapio mullistaa metsätalouden digipalveluja ja tukee metsänomistajan valintoja

Uusi Etapio mullistaa metsätalouden digipalveluja ja tukee metsänomistajan valintoja

Alkukesästä julkaistu monitavoitteisen päätöstuen sovellus Etapio, on saanut testaajilta paljon positiivista palautetta. Etapio ottaa huomioon metsänomistajan eri tavoitteet, kuten metsätalouden ...
Uusi palvelu vie metsänhoidon digiaikaan: oman metsän valjastaminen hiilinieluksi on entistä helpompaa

Uusi palvelu vie metsänhoidon digiaikaan: oman metsän valjastaminen hiilinieluksi on entistä helpompaa

Metsähoito ottaa harppauksen kohti digitaalista aikakautta, kun tänään lanseerattava Etapio-palvelu tuo metsänhoidon asiantuntemuksen kattavasti ja helposti jokaisen metsänomistajan taskuun. ...
Miten Etapion päätöstuki toimii?

Etapion monitavoitteinen päätöstuki ottaa ainutlaatuisella tavalla huomioon metsätalouden taloudellisen kannattavuuden, hiilitaseen ja luontoarvot. Kullekin kuviolle valitaan parhaat toimenpidevaihtoehdot metsänomistajan tavoitteiden pohjalta. Vaihtoehtojen laskenta perustuu Hyvän metsänhoidon suositusten laajaan toimenpidekirjoon, tehokkaaseen simulointiohjelmistoon, tiedon rikastamiseen ja monitavoiteoptimointiin.