Pääjärjestelmä

ForestKIT on metsävarojen hallintaan ja metsäsuunnitteluun tarkoitettu netissä käytettävä metsätietojärjestelmä

  • Järjestelmä koostuu kartta- ja paikkatietotoiminnallisuuksista sekä metsävaratietojen käsittelyn ja muokkaamisen toiminnallisuuksista sekä metsätalouden laskelmista.
  • Kaikki asiakkaan järjestelmään tallentamat tiedot tallennetaan keskitettyyn varmuuskopioituun tietokantaan.
  • Järjestelmällä voidaan ylläpitää, muokata ja kerätä metsävaratietoa sekä tehdä erilaisia palvelutuotteita.
ForestKIT-metsäjärjestelmän toiminnallisuudet

Paikkatietotoiminnallisuudet

Järjestelmän paikkatieto-ominaisuuksilla voidaan tarkastella aina ajan tasalla olevia vektori- ja rasterimuotoisia paikkatietoaineistoja, kuten maastotietokannasta jalostettuja kartta-aineistoja ja ilmakuvia. Uusi puuston korkeusmalli -taustakartta on määritetty uusilla parametreilla, jolloin pituuden lisäksi voidaan havainnollistaa hyvin puuston tilajärjestystä. Pituusmallista voidaan tulkita myös metsän harvennustarvetta. Saatavilla on myös Suomen metsäkeskuksen ylläpitämän avoimeen metsävaratietoon perustuvia taustakarttoja. Järjestelmän paikkatietotoiminnallisuuksien avulla voidaan muokata metsikkökuvioaineistoja sekä muita piste-, viiva- ja aluemaisia karttakohteita.

Asiakastietojen hallinta

Järjestelmän avulla voidaan ylläpitää asiakasrekisteriä, johon voidaan tallentaa metsänomistajien yhteystietoja ja vapaamuotoista tietoa asiakkaista.

Työmaiden suunnittelu

Metsävaratietojen perusteella voidaan suunnitella työmaita, eli puunmyyntikohteita/leimikoita ja metsänhoitotyömaakohteita.

Metsävaratiedon hallinta

Järjestelmän toiminnallisuuksilla voidaan hallita ja muokata kuviomuotoista metsävaratietoa. Kuvioille voidaan tallentaa metsikön perustietoja, puustotietoja, toimenpide-ehdotuksia, monimuotoisuustietoja ja erityispiirretietoja. Metsävaratietoa voidaan etsiä ja suodattaa erilaisilla kriteereillä, kuten omistajatietojen perusteella. Metsävaratietoa voidaan pitää ajan tasalla kasvumalleihin perustuvan metsäsimulaattorin avulla, eli kasvattaa puustotietoja inventointihetkestä nykyhetkeen. Metsäsimulaattorilla voidaan ennustaa myös hakkuukertymiä, metsätalouden tuloja ja menoja, sekä laskea metsätalouden hiilitaseita.

Tiedonsiirrot

Järjestelmään ja järjestelmästä voidaan siirtää tietoa metsätietostandardin mukaisessa xml-tiedonsiirtomuodossa. Näin ollen tiedonsiirto onnistuu muiden metsäalan toimijoiden välillä. Metsävara-aineistoa on mahdollista tallentaa myös Suomen metsäkeskuksen ylläpitämästä avoimesta metsävaratiedosta rajapinnan kautta.

Teemakartat ja tulosteet

Järjestelmän toiminnallisuuksien avulla voidaan halutusta metsikkökuviojoukosta tulostaa ennalta määriteltyjä teemakarttoja ja tulosteita. Raportteja voidaan tulostaa muun muassa metsikkökuvioiden ominaisuuksista, suunnitelluista hakkuista ja metsänhoitotöistä sekä monimuotoisuus- ja erityispiirretiedoista. Myös ennustepuustot tulevaisuuteen ja hiilivaraston määrä on mahdollista raportoida selkeillä ja ulkoasultaan nykyaikaisilla kuviotulosteilla.

Kiinteistöjen hallinta

Metsävaratietojen perusteella voidaan suunnitella työmaita, eli puunmyyntikohteita/leimikoita ja metsänhoitotyömaakohteita. Työmaista voidaan tulostaa kartat ja tarpeelliset asiakirjat, kuten leimausseloste. Järjestelmän avulla voidaan lähettää sähköinen metsänkäyttöilmoitus Suomen metsäkeskukseen.

1. Asiakkaan perustaminen

2. XML -tuonti

3. Avoimen metsätiedon tuonti

4. Edistynyt haku

5. Karttanäkymät

6. Karttaeditori ja kuviogeometrian muokkaus

7. Uuden kuvion lisääminen

8. Puusto-ositteiden muokkaus

9. Koulutus 14.1.2021

10. Kuvion taitepisteiden poistaminen

11. Reiän poistaminen kuviosta

12. Kuvioiden valinta, näyttäminen kartalla ja kuviotietojen tarkastelu

Näin sovit jatkosta kanssamme

1. Lähetä viesti tai soita

Anssi Aalto
anssi.aalto@tapio.fi
050 434 4802

Mikko Lumperoinen
mikko.lumperoinen@tapio.fi
050 358 6020

2. Allekirjoita sopimus VismaSign-järjestelmässä

Saat tarkemmat ohjeet meiltä.

3. Sovi aineistojen siirrosta asiakaspalvelumme kanssa

4. Ota ForestKIT käyttöön