Tukea monitavoitteiseen metsänhoitoon

Etapio-mobiilisovellus on ensimmäinen metsänomistajille suunnattu, monitavoitteisen metsänhoidon päätöksentekoa tukeva sovellus. Etapio ottaa huomioon metsänomistajan eri tavoitteet, kuten metsätalouden kannattavuuden, hiilitaseen ja luontoarvot, ja koostaa metsäsuunnitelman valittujen painotusten mukaan. Sovelluksen avulla voi myös helposti olla yhteydessä metsäammattilaiseen.

Metsätila kulkee taskussa mukana

Metsänomistaja saa itse päättää, mikä hänelle metsässä on tärkeintä ja mitä tavoitteita hän haluaa asettaa. Sovellus näyttää havainnolliset kuvaukset eri toimenpidevaihtoehdoista ja koostaa valintojen perusteella yksilöllisen metsäsuunnitelman. Oman metsätilan kartat, metsävaratiedot ja -suunnitelmat kulkevat helposti mukana sovelluksessa, ja operaatioiden toteutumista voi seurata vaivattomasti. Yhteydenpito oman metsäammattilaisen kanssa on vain parin klikkauksen päässä, ja käyttäjä voi lisätä tekstin tueksi valokuvia.

Perusteltua tietoa päätöksenteon tueksi metsätalouden kannattavuudesta, ilmastovaikutuksista ja luontoarvoista.