Tapio Oy on metsän, luonnon ja paikkatiedon asiantuntija, joka tarjoaa luotettavaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja asiantuntijapalveluita, tehokkaita ratkaisuja sekä työvälineitä metsien kestävään hyödyntämiseen. Tapio tuottaa metsään ja luontoon liittyvää riippumatonta tietoa ja toimintavaihtoehtoja, jotka tuovat mm. ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmat taloudellisten arvojen rinnalle. Yritys toimii myös veturina metsänhoidon suositusten laadinnassa, jossa kootaan yhteiseen pohdintaan ja kehittämistoimintaan niin metsänomistajien, metsäteollisuuden kuin luontojärjestöjen edustajat.


Simosol Oy tarjoaa luonnonvarojen kestävään käyttöön ja optimointiin liittyviä ratkaisuja ja ohjelmistoja. Simosolin tarjoamiin palveluihin kuuluvat mm. metsien, hiilivarastojen ja viljelykasvien kartoitus ja monitorointi, metsänhoidon ja puun toimitusketjujen optimointi IPTIM-tuoteperheen avulla sekä metsien arvonmääritykset. Kokeneet asiantuntijat kehittävät myös räätälöityjä ohjelmistoja erilaisiin tarpeisiin. Simosolin kehittämät ratkaisut kattavat yli 15 miljoonaa metsähehtaaria arvoltaan 40 miljardia euroa. Yritys toimii aktiivisesti Euroopassa, Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa ja Aasiassa.

Tapio + Simosol = DigiTapio Oy

Idea Etapio-sovelluksen kehittämiseen lähti metsänomistajien selkeästä tarpeesta saada perusteltua tietoa metsätalouden kannattavuudesta, ilmastovaikutuksista ja luontoarvojen huomioon ottamisesta päätöksenteon tueksi. Tämän lisäksi kaivattiin myös entistä enemmän metsäammattilaisten apua. Sovelluksen kehittämistä ja markkinointia varten Tapio Oy ja Simosol Oy perustivat yhteisyrityksen, DigiTapion. Tapion metsäasiantuntijuus ja Simosolin laskentaosaaminen täydentävät toisiaan luoden toimivan ja alati kehittyvän Etapio-sovelluksen.