Uusi palvelu vie metsänhoidon digiaikaan: oman metsän valjastaminen hiilinieluksi on entistä helpompaa

Metsähoito ottaa harppauksen kohti digitaalista aikakautta, kun tänään lanseerattava Etapio-palvelu tuo metsänhoidon asiantuntemuksen kattavasti ja helposti jokaisen metsänomistajan taskuun. Palvelun avulla metsänomistaja voi yhdellä klikkauksella nähdä valintojensa vaikutukset, vertailla valintoja ja tehdä ilmastotekoja valitsemalla esimerkiksi hiilensidontaan painottuvan metsän kasvatuksen.

Metsänhoidon asiantuntijan Tapion kehittämä Etapio-palvelu on syntynyt metsänomistajien tarpeesta saada kattavaa ja ymmärrettävää tietoa oman metsän hoitoon liittyvistä vaihtoehdoista ja valintojen vaikutuksista. Etapion avulla metsänhoitoon liittyvä uusin tutkimustieto ja eri vaihtoehdot ovat läpinäkyvästi, avoimesti ja helposti kaikkien saatavilla.

Helppokäyttöisessä palvelussa metsänomistaja näkee yhdellä painalluksella, miten esimerkiksi metsän luontoarvoihin panostaminen vaikuttaa tuottoon niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. On harhaluulo, että metsänomistajia kiinnostaisi vain ääripäät, esimerkiksi joko luontoarvot tai raha. Suurin osa arvostaa molempia eivätkä ne sulje toisiaan pois. Vastuullisuus on jatkuvasti nouseva trendi myös metsänomistajien valinnoissa, hankkeen kehittämispäällikkö Mikko Lumperoinen kertoo.

Etapio helpottaa ennen kaikkea metsänomistajan päätöksentekoa tarjoamalla ymmärrettävää ja konkreettista tietoa erilaisista metsänhoidon tavoista. Palvelu havainnollistaa eri toimenpidevaihtoehtoja ja koostaa käyttäjän valintojen perusteella yksilöllisen metsäsuunnitelman. Oman metsätilan kartat, metsävaratiedot ja metsänhoitoon liittyvät suunnitelmat kulkevat aina mukana ja yhteydenpito oman metsäammattilaisen kanssa on vain parin klikkauksen päässä.

Aiemmin metsänomistajien on ollut vaikea saada yhdestä paikasta kattavaa tietoa siitä, millaisia vaihtoehtoja heillä on oman metsänsä hoitamiseen ja mikä tieto on luotettavaa. Päätökset ovat riippuneet paljon omistajan omasta aktiivisuudesta, verkostoista ja siitä, millaisia vaihtoehtoja eri ammattilaiset ovat hänelle tarjonneet. Tämä on asettanut metsänomistajat hyvin eriarvoiseen asemaan. Tämä oli haaste, jonka halusimme ratkaista, hankkeen kehittämispäällikkö Mikko Lumperoinen jatkaa.

Etapio mahdollistaa siis paitsi helpomman ja tasa-arvoisemman tavan hoitaa metsiä myös modernin ja ajantasaisen metsäkeskustelun useista eri lähtökohdista. Metsänomistajien lisäksi Etapiosta hyötyvät kaikki alan yritykset, kun vuoropuhelu metsänomistajien kanssa helpottuu. Kun metsänomistajien toiveista saadaan palvelun kautta tietoa, heille voidaan tarjota entistä parempia ja räätälöidympiä palveluita.

Sovelluksen sivusto löytyy osoitteessa www.etapio.fi

Lisätietoja:

Mikko Lumperoinen
Hankkeen kehittämispäällikkö, Tapion palvelualueen päällikkö 
puh. +358 50 358 6020
mikko.lumperoinen@tapio.fi

Tapio Oy on metsän, luonnon ja paikkatiedon asiantuntija, joka tarjoaa luotettavaa tutkimukseen perustuvaa tietoa ja asiantuntijapalveluita, tehokkaita ratkaisuja sekä työvälineitä metsien kestävään hyödyntämiseen. Tiedon tuottajana ja metsäbiotalouden kehittäjänä Tapion vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön jalkautuvat suomalaisiin metsiin metsänomistajien, yritysasiakkaiden ja muiden sidosryhmien toiminnan myötä. E-tapio-sovellusta kehittää Tapio Oy:n ja Simosol Oy:n yhdessä omistama yritys, DigiTapio Oy.

www.tapio.fi www.etapio.fi