Uutta metsäjärjestelmää rakennetaan myös tulevaisuuden metsäammattilaisille

ForestKIT on metsävarojen hallintaan ja metsäsuunnitteluun tarkoitettu netissä käytettävä metsätietojärjestelmä.

Pidämme erityisen tärkeänä sitä, että tulevilla metsäammattilaisilla on jo opiskeluaikana mahdollisuus tutustua ja käyttää tietojärjestelmiä, jotka ovat laajasti käytössä metsäalalla. Näin ollen opiskelijoiden valmiudet ja mahdollisuudet saada kesätöitä sekä työllistyä valmistumisen jälkeen ovat paljon paremmat.

Oppilaitokset vahvasti ForestKIT-palvelun takana
Olemme erittäin innoissamme metsäalan oppilaitosten suuresta kiinnostuksesta uutta metsätietojärjestelmäämme kohtaan. Kaikki metsäalan ammattikorkeakoulut ovat ottamassa ForestKIT-järjestelmän käyttöönsä opetuksessaan. Tämä parantaa myös metsäpalveluyrittäjien sekä kaupunkien mahdollisuuksia saada osaavia harjoittelijoita. ”Tapion ja Simosolin kehittämä uuden sukupolven ForestKIT-metsätietojärjestelmän arvioidaan soveltuvan hyvin ammattikorkeakoulujen metsäopetuksen tarpeisiin”, yliopettaja Ari Talkkari Karelia-ammattikorkeakoulusta avaa päätöksen taustaa. ”Erityisesti metsäsuunnittelun opetuksessa voidaan hyödyntää uusimpia laskentamalleja sekä mahdollisuutta vaihtoehtoisten suunnitelmien suoraan vertailuun. Hiilitaselaskennan integrointi järjestelmään antaa ajankohtaista tietoa metsien käytön päätöksenteon tueksi”, Talkkari jatkaa.

Haluamme osallistaa oppilaitokset tiiviisti uuden järjestelmän kehittämiseen muiden asiakasryhmien tapaan. Tätä arvostettiin myös ammattikorkeakouluissa päätöstä tehdessä. ”Ammattikorkeakoulut voivat osallistua järjestelmän kehitykseen ja tuoda mukaan metsäopetuksen tarpeita aikaisempaa paremmin. Myös yhteistyö Tapion asiantuntijoiden kanssa on ollut vuorovaikutteista ja mutkatonta”, Talkkari kertoo.

Raporttien selkeyteen ja monipuolisuuteen on panostettu aiempaa enemmän
ForestKIT-järjestelmään toteutetaan kokonaan uudet raportit. Koko järjestelmän tavoin, uudet raporttimme toteutetaan suorituskykyisellä teknologialla ja niitä kehitetään vastaamaan eri asiakasryhmien tietotarpeisiin. Raporttimme ovatkin huomattavasti aiempaa havainnollisemmat ja selkeämmät. Raporttien visuaalisen ilmeen on suunnitellut graafisen suunnittelun ammattilainen Mikko Laine. Myös tietosisältöä on päivitetty vastaamaan asiakkaidemme tarpeita. Uusissa raporteissamme kuvataan esimerkiksi metsien hiilitase ja kehitysennusteet aiempaa kattavammin.

Puuston korkeusmallikartta osaksi uutta järjestelmää
Kattavat kartta-aineistot ovat keskeinen osa uutta ForestKIT-palvelua. Uuteen palveluumme tuotetaan kokonaan uudet puuston korkeusmallit. Paikkatietogurumme Pekka laati uudet korkeusmallit uusilla parametreilla. Näin puuston pituuden lisäksi voidaan havainnollistaa hyvin puuston tilajärjestystä ja pituusmallista voidaan tulkita myös metsän harvennustarvetta.

Jälleen uusi osaaja tiimiin nopeuttamaan kehitystä
Palkkasimme Anna Viitamäen harjoittelijaksi tekemään aineistojensiirtoja ja uuden järjestelmän testaukseen liittyviä kokonaisuuksia. ”Mahtavaa päästä kehittämään omaa osaamistaan osana jotain konkreettista, ja oppimaan alan ammattilaisilta. Tämä maailma on vielä aika vieras, mutta heti alusta alkaen on annettu sopivasti vastuuta ja haasteita. Ainutlaatuinen tilaisuus päästä seuraamaan lähietäisyydeltä uuden järjestelmän kehittämisprojektia.” Tervetuloa tiimiin Anna!

Muistattehan, että kaikissa tilanteissa, niin nykyisen kuin uudenkin järjestelmän osalta, meidät tavoittaa numerosta +358 50 434 9540 tai sähköpostitse, forestkitsupport@tapio.fi.

www.etapio.fi/ForestKIT/

Terveisin,

ForestKIT -tiimi
Mikko L., Anssi, Heidi, Juho, Timo, Anna, Pekka ja Sanna

***

Det nya skogsinformationssystem kommer också att byggas för framtidens skogsexperter

Vi anser att det är särskilt viktigt att framtidens skogsexperter har möjlighet att bekanta sig med och använda skogsinformationssystem som ofta används inom skogsbrukssektor redan under sina studier. Med omfattande erfarenhet av användning av olika skogsinformationssystem, kommer studenterna att öka sina möjligheter att få sommarjobb och bli anställda efter examen.

Utbildningsinstitutioner starkt bakom ForesKIT
Vi är mycket glada över skogsutbildningsinstitutionernas stora intresse för vårt nya skogsinformationssystem.  Alla yrkehögskolor, som har skogsutbilding och undervisning på skogsvetenskaper, kommer att ta det nya ForestKIT i bruk. Detta kommer också att förbättra möjligheterna för skogsföretagare och städer att ha kvalificerade praktikanter. ”Det nya generationens skogsinformationssystem ForestKIT, som utvecklas av Tapio och Simosol, bedöms vara väl lämpat för skogsutbildningens behov i yrkehögskolorna”, överlärare Ari Talkkari från Karelia yrkehögskolan öppnar bakgrunden till beslutet. ”I synnerhet kan undervisning i skogsplanering dra nytta av de senaste beräkningsmodellerna och möjligheten till direkt jämförelse av alternativa planer. Integreringen av kolkalkylen i systemet ger aktuell information till stöd för beslutsfattandet inom skogsbruket”, fortsätter Talkkari.

Vi vill involvera utbildningsinstitutioner nära i utveckling av det nya systemet, liksom alla andra kundsegment. Detta uppskattades också vid yrkehögskolor när beslutet fattades. ”Yrkehögskolor kand delta i utvecklingen av systemet och ta hänsyn till skogsutbildningens behov bättre än tidigare. Samarbetet med Tapios experter har också varit interaktivt och okomplicerat”, säger Talkkari.

Tydligheten och mångsidighet av rapporterna har utvecklats i det nya systemet
Helt nya rapporter implementeras i ForestKIT-systemet. Precis som hela systemet kommer våra nya rapporter att implementeras med högpresterande teknik och utvecklas för att möta informationsbehoven hos olika kundsegment. Våra betänkanden är betydligt mer illustrativa och tydliga än tidigare. Rapporternas visuella utseende har planerat av den grafiska designproffsen Mikko Laine. Informationsinnehållet har också uppdaterats för att möta våra kundens behov. Våra nya rapporter beskriver till exempel skogarnas koldioxidbalans och utvecklingsprognoser mer fullständigt än tidigare.

Trädkronhöjdmodell kommer att vara en del av det nya systemet
Omfattande kartdatauppsättningar är en viktig del av den nya ForestKIT-tjänsten. Helt nya trädkronhöjdmodeller kommer att produceras för vår nya tjänst. Vår GIS-specialist Pekka har utarbetat nya höjdmodeller med nya parametrar. Förutom längden på trädet, kan rumsliga ordning av träd illustreras väl och till exempel behovet av gallringar kan tolkas bättre med hjälpet av de nya höjdmodeller.

Återigen, en ny talang för laget för att påskynda utvecklingen
Vi anställde Anna Viitamäki som praktikant för dataöverföring och testing av det nya systemet. ”Det är fantastiskt att jag kunna utveckla mina egna färdigheter som en del av något konkret och lära av experter inom branschen. Denna värld är fortafarande ganska främmande, men från början har ansvar och utmaningar ges på lämpligt sätt. Ett unikt tillfälle att följa det nya systemutvecklingsprojektet på nära håll.” Välkommen till laget, Anna!

Kom ihåg att i alla situationer ni kan vända er till vårt kundtjänst med alla tänkbara frågor, gäller den det nya eller gamla systemet. Du når tjänsten per telefon numret +358 50 434 9540 eller per e-post forestkitsupport@tapio.fi.

www.etapio.fi/ForestKIT/

Hälsningar,

ForestKIT-team
Mikko L., Anssi, Heidi, Juho, Timo, Anna, Pekka och Sanna